صنعت دارو

دارو نقشی حیاتی در عملکرد مناسب خدمات سلامت ایفا می کند. بسیاری از خدمات درمانی و پیشگیرانه وابسته به آن است و بیماران در دسترس بودن آن را نشانگر کیفیت خدمات سلامت می پندارند. نظام دارویی کشور یعنی فرآیند تولید، واردات، توزیع، تجویز، ارائه دارو به مصرف کننده از مهم ترین زنجیره های حفظ سلامتی آحاد جامعه است. 


سامانه اطلس ملت در راستای پاسخگویی به خلأهای موجود در زنجیره تأمین و توزیع نظام دارویی کشور از جمله قیمت­گذاری غیر رقابتی، کیفیت پایین برخی از تولیدات داخل، توان محدود تولیدکنندگان به واسطه تأخیر در نقدشوندگی کالاهای تولیدی و بازارهای پنهان موجود به واسطه کمبود برخی از کالاها، اقدام به فراهم سازی بستری امن مبتنی بر فضای الکترونیکی نموده است.

صنعت دارو در دو حلقه تامین و شبکه های توزیع قابلیت استفاده از سامانه های معاملاتی اطلس را دارا می باشد. این صنعت در حوزه تامین مواد اولیه دارویی می­تواند از بسترهای معاملاتی اطلس استفاده نمایند. تولیدکنندگان دارو، با بهره مندی از بستر معاملاتی سامانه امکان تأمین مواد اولیه دارویی را به دو صورت نقدی و اعتباری خواهند داشت.

در لایه پایین حلقه ارتباطی بین تولید کننده دارو و شرکت های و پخش و همین طور حلقه ارتباطی بین شرکت های پخش و داروخانه ها، امکان انجام معامله را دارند.

Powered by Froala Editor