صنعت ساختمان

صنعت پتروشیمی از صنایع اساسی و اشتغال زا در کشورهای در حال توسعه می باشد که به عنوان عاملی تغذیه کننده سایر بخش های صنعت می تواند موتور محرک اقتصاد باشد. صنعت پتروشیمی بخشی از صنایع شیمیایی است که فرآورده های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می کند. بنگاه های صنایع پتروشیمی را می توان به بخش های زیر تقسیم کرد : 


سامانه اطلس ملت با فراهم سازی بستر معاملاتی آنلاین، امکان بهره مندی خریداران محصولات پتروشیمی از محل بسته اعتباری را فراهم نموده است. به طوریکه خریداران پس از درخواست خرید، از محل اعتبار تخصیص داده شده بهره مند و کالای مورد نیاز را خریداری می نمایند. 

Powered by Froala Editor