صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی از صنایع اساسی و اشتغال زا در کشورهای در حال توسعه می باشد که به عنوان عاملی تغذیه کننده سایر بخش های صنعت می تواند موتور محرک اقتصاد باشد. صنعت پتروشیمی بخشی از صنایع شیمیایی است که فرآورده های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می کند. بنگاه های صنایع پتروشیمی را می توان به بخش های زیر تقسیم کرد :

  •  واحدهای بالادست، واحد های بنیادی، واحدهای نهایی و واحدهای پایین دست.
  •  عمده خوراک مورد استفاده در صنایع پتروشیمی عبارتند از : گاز طبیعی، نفت و میعانات گازی. محصولات عمده این صنعت نیز در پنج دسته عمده تقسیم بندی می شوند : محصولات پلیمری، محصولات آروماتیکی، سوخت و مواد جانبی، مواد شیمیایی و پایه و کود و سموم وابسته.
  •  کشور ایران به لحاظ منابع عظیم نفت و گاز و اتصال به راه های بین المللی آبی، از زمینه های لازم یعنی خوراک و آب برای ایجاد توسعه صنعت پتروشیمی در مناطق جنوبی کشور برخوردار است. خوشبختانه این مزیت تا حدود زیادی در ایران مورد توجه قرار گرفته و سرمایه گذاری قابل توجهی در صنعت پتروشیمی کشور انجام شده است.
  •  بررسی شاخص های اقتصادی مرتبط با صنعت پتروشیمی در کشور نشان می دهد که صنعت پتروشیمی بیش از 32 واحد فعال، 15 درصد اشتغال، بیش از 43 درصد ارزش افزوده و 3/31 درصد از صادرات غیر نفتی را شامل می شود. ارزش کل صنعت پتروشیمی در سال 1392 حدود 5,530 میلیون دلار تخمین زده شده است که دارای نرخ رشد 8/27 درصدی می باشد.
    سامانه اطلس ملت با فراهم سازی بستر معاملاتی آنلاین، امکان بهره مندی خریداران محصولات پتروشیمی از محل بسته اعتباری را فراهم نموده است. به طوریکه خریداران پس از درخواست خرید، از محل اعتبار تخصیص داده شده بهره مند و کالای مورد نیاز را خریداری می نمایند.

با توجه به محدودیت برخی از کالاهای پتروشیمی برای عرضه کالاها در بورس کالا، معاملات ثانویه این کالاها جهت مصرف داخل و یا صادرات بر روی سامانه معاملاتی اطلس ملت امکان پذیر می باشد.

Powered by Froala Editor